VEDA JE ŽIVOT 2013

Vo vede je stále veľa tajomstiev a zázrakov. Pozrite si profily šiestich vedcov o tom, čo pre nich znamená zázrak a ako žijú život s vedomím tajomstva.

Zistiť viac
POZRITE SI VIDEÁ
SO SLOVENSKÝMI VEDCAMI
Prehrať video

Prof. RNDr. JOZEF MASARIK, DrSc.

Profesor Masarik sa venuje vesmírnemu výskumu. Snaží sa pochopiť vznik, vývoj a podstatu tohto sveta. Najväčším zázrakom podľa jeho manželky je, že sa popri svojej práci dokázal oženiť.

Prehrať video

RNDr. EVA MAJKOVÁ, DrSc.

Eva Majková, riaditeľka CEMEA SAV sa zaoberá nanotechnológiami. V detstve túžila byť klaviristkou, no neskôr sa preorientovala na chémiu. Prvé chemické pokusy s chemikáliami robila s otcom doma v kuchyni.

Prehrať video

Prof. Ing. JOZEF JUHÁR, CSc.

Profesor Juhár sa zaoberá rečovými technológiami a ich aplikáciami v IT sektore, napríklad automatickým prepisom hovoreného slova do textu. Zázrak pre neho nie je len koncept – zažil si ho aj v osobnom živote.

Prehrať video

Prof. Ing. MILAN GREGOR, PhD.

Profesor Gregor založil Slovenské centrum produktivity a Stredoeurópsky technický inštitút (CEIT). Venuje sa hlavne vývoju priemyselných systémov. Jeho najväčším snom je vytvoriť si priestor na to, aby sa dokázal venovať svojej rodine.

Prehrať video

Prof. Ing. DANIEL DONOVAL, DrSc.

Oblasť výskumu profesora Donovala je mikro- a nanoelektronika. Vo videoprofile približuje vývoj biometrickej sondy, ktorá umožňuje súčasne snímať aktivitu srdca, svalov či teplotu.

Prehrať video

Doc. MUDr. Ing. RNDr. PETER CELEC, PhD., MPH

Ako vedúci Ústavu molekulárnej biomedicíny na bratislavskej Univerzite Komenského rieši výskum takých oblastí ako preeklampsia, láska či atraktivita. Myslí si, že veda a výskum nevedú k odpovediam, ale k ďalším otázkam, preto nebude zvedavosť vedca nikdy úplne uspokojené.

Pozrite si ďalšie videá

Projekt Veda je život sme začali tvoriť v roku 2012 a po edícií z roku 2013 sme sa k projektu vrátili až v roku 2019. Pozrite si 6 videoprofilov s najinšpiratívnejšími osobnosťami slovenskej vedy z roku 2012 a zoznámte sa s šikovnými výskumníkmi vo videách, ktoré sme pre vás pripravili v roku 2019.